Informační systémy - Starfish

Informační systémy

Dokážeme evidovat vaše zákazníky, smlouvy a objednané služby. Umíme automaticky vygenerovat dopisy, emaily, vyúčtování, faktury, příjmové doklady i upomínky.

Informační systém Starfish System, který vyvíjíme, pracuje na bázi intranetu, jeho ovládání je jednoduché, funguje jako běžná webová stránka.

Co systém dále dokáže? Automatický import plateb z banky. Kontroly v Insolvenčním rejstříku. Hromadné generování 10 i 100.000 faktur. Potisk poštovních poukázek. Řízení obálkovací linky. Hromadné odesílání emailem s elektronickým podpisem. Archiv dokumentů. Opatření dokumentů čárovým kódem a vyhledávání podle něj. Evidence historie komunikace se zákazníkem. Automatický příjem a evidence emailové komunikace.

Pro efektivní řízení firmy systém eviduje přidělené pracovní úkoly, docházku, čas strávený jednotlivými činnostmi, vyhledává v databázi znalostí pracovních postupů.

Starfish System je modulární, takže umožňuje sestavit řešení pro firmy s 5 ale i 200 zaměstnanci.

Kontaktuje nás

Copyright © 2003 - 2024 Starfish Technologies, s.r.o.
www.starfish.cz